Forsk­ning på­går & Fors­ka­re för fram­ti­den

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

”Forsk­ning på­går” be­rät­tar om evo­lu­tions­forsk­ning­en på svens­ka uni­ver­si­tet. Med avan­ce­ra­de mik­ro­skop och da­to­rer läggs puss­let som av­slö­jar mänsk­lig­he­ten. I ”Fors­ka­re för fram­ti­den” föl­jer vi sper­mi­e­fors­ka­re i Uppsa­la när de un­der­sö­ker vil­ka ge­ner som slår ige­nom star­kast.

Hans El­le­gren fors­kar på evo­lu­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.