Dox: Fo­re­ver pu­re – fot­boll och ra­sism i Je­ru­sa­lem

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

En film om fot­boll och ra­sism. Bei­tar Je­ru­sa­lem är in­te ba­ra ett av Is­ra­els mest po­pu­lä­ra fot­bollslag. De var ock­så länge en­sam­ma om att ald­rig ha haft någ­ra ara­bis­ka spe­la­re. Re­gis­sö­ren Maya Zinsh­te­in skild­rar när­gång­et en sä­song där allt gick åt sko­gen, när klub­ben vär­va­de två mus­lims­ka spe­la­re. (Fo­re­ver pu­re, 2016)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.