Kär­le­kens val

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

Ett an­norlun­da kär­leks­dra­ma. En kvin­na ( Ju­lia Ro­berts) ut­an mål i till­va­ron tar jobb som skö­ters­ka åt en ung man ( Camp­bell Scott) som är dö­en­de i leu­ke­mi. Snart är de kä­ra i varand­ra ... Bra skå­de­spe­la­re, än­då en snyf­ta­re som ald­rig rik­tigt gri­per tag. Kult­fak­ta: Camp­bell Scotts mor Col­leen Dewhurst (1924–1991) spe­lar hans mor i fil­men. (Dy­ing young, 1991)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.