En obe­kväm san­ning

TV Tidningen - - FILM KANALER -

16.50

För­re pre­si­dent­kan­di­da­ten Al Go­re fö­re­lä­ser om den glo­ba­la upp­värm­ning­en och dess ef­fek­ter. Fil­men blev en väckar­kloc­ka för al­la som in­te trod­de på kli­mat­ho­tet. Den vann bå­de en do­ku­men­tär­films-Oscar och pris för bäs­ta sång, Me­lis­sa Et­he­ridges ”I need to wa­ke up”. (An in­con­ve­ni­ent truth, 2006)

Al Go­re om den glo­ba­la upp­värm­ning­ens hot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.