Run all night

TV Tidningen - - FILM KANALER -

22.00

Fart­fylld ac­tiont­hril­ler som ut­spe­las i New York in­om lop­pet av knappt ett dygn. Liam Ne­e­son är tor­pe­den som vill läg­ga sitt kri­mi­nel­la för­flut­na bakom sig. Till­fäl­lig­he­ter gör att han dock åter dras in i en vålds­spi­ral för att skyd­da sin son ( Jo­el Kinnaman) och hans fa­milj, som le­ver ett van­ligt he­der­ligt liv. (2015)

Ac­tion med Ne­e­son och Kinnaman i spet­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.