Pap­pa pra­tar med ufon

Min över­na­tur­li­ga far­sa

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Do­ku­men­tä­ren skild­rar en myc­ket spe­ci­ell far- och son­re­la­tion. Un­der sin upp­växt trod­de Ei­na­ri att hans pap­pa var bud­bä­ra­re mel­lan jor­den och ytt­re rym­den. Det var när Ei­na­ri var tolv år som hans pap­pa med­de­la­de att han ha­de bli­vit ”upp­lyst”, och kun­de kom­mu­ni­ce­ra med ut­omjording­ar.

Ei­na­ri ifrå­ga­sät­ter sin pap­pas san­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.