Det sto­ra tårtsla­get

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Halv­vägs in i täv­ling­en ska del­ta­gar­na an­vän­da kaf­fe och cho­klad i si­na ska­pel­ser. När de har gjort si­na tårt­skis­ser får de ve­ta att de ska by­ta idéer med varand­ra ge­nom lott­ning. När det är dags för ju­ryns provsmak­ning får de täv­lan­de själ­va va­ra med och tyc­ka till om slut­re­sul­ta­tet.

Del­ta­gar­na får själ­va provsma­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.