Pri­son bre­ak

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.00

Den fem­te sä­song­en av se­ri­en ut­spe­lar sig sju år ef­ter hän­del­ser­na i den se­nas­te sä­song­en, då Mi­chael för­mo­da­des va­ra död. I det näst sis­ta av­snit­tet tar Mi­chael ( Wen­tworth Mil­ler) och Lin­coln ( Do­mi­nic Pur­cell) hjälp av She­ba och C-No­te för att fånga Po­sei­don. Sam­ti­digt av­slö­jar T-Bag en hem­lig­het.

T-Bag av­slö­jar en hem­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.