Sjö­salavår

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

7.00

En gans­ka bi­sarr histo­ria med Evert Tau­be (1890–1976) som en va­ri­ant av sig själv. Han fun­de­rar över li­vet, går på kro­gen, för­sö­ker få ihop peng­ar till skul­der och en Bu­e­nos Aires-re­sa – allt me­dan många av hans mest kän­da me­lo­di­er iscen­sätts i vad man skul­le kun­na kal­la för ti­di­ga mu­sik­vi­de­or. Bra mu­sik, väl­digt ojämnt. Re­gis­se­rad av Per Gun­vall. (1949)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.