Kän­dis­fest i full blom

Fest hos Bin­de­f­eld

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Det blom­mar i vec­kans av­snitt av ”Fest hos Bin­de­f­eld”. Jill John­son, Björn Kjell­man och Kat­tis Ahl­ström är gäs­ter.

Fest­fix­a­ren Mi­cael Bin­de­f­eld bju­der hem kän­di­sar till sitt som­mar­stäl­le i ”Fest hos Bin­de­f­eld”. Som van­ligt har han vän­ner­na Per­nil­la Wahl­gren och So­fia Wi­stam till sin hjälp. När sång­ers­kan Jill John­son, skå­de­spe­la­ren Björn Kjell­man och tv-pro­fi­len Kat­tis Ahl­ström kom­mer på mid­dag är te­mat blom­mor. Mi­cael de­ko­re­rar mat­bor­det med hem­gjor­da va­ser av is. Björn Kjell­man ger även en lek­tion i hur man går i hög­klac­kat.

BJU­DER IN Per­nil­la Wahl­gren, Jill John­son, Kat­tis Ahl­ström, Björn Kjell­man och So­fia Wi­stam hos Mi­cael Bin­de­f­eld.

Björn Kjell­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.