Jin­da­by­ne

TV Tidningen - - FILM KANALER -

19.00

Film­ver­sio­nen av en Ray­mond Car­ver­no­vell, med hand­ling­en flyt­tad från USA till Austra­li­en. Re­gis­sö­ren Ray Lawrence (”Lan­ta­na”) be­rät­tar skick­ligt en histo­ria om mord, ra­sism, fa­mil­je­pro­blem och om hur miss­tag och miss­för­stånd får allti­hop att es­ka­le­ra. Med Gabri­el Byr­ne och Lau­ra Lin­ney. (2006)

Lau­ra Lin­ney är su­ve­rän i Ray Law­rences film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.