Makt­spel om kvin­nors röst­rätt

Suff­ra­get­te

TV Tidningen - - FILM KANALER -

19.15

En myc­ket lyc­kad bland­ning av medryc­kan­de dra­ma och raff­lan­de po­li­tisk thriller. Fil­men skild­rar det makt­spel som led­de fram till kvin­nors röst­rätt i Stor­bri­tan­ni­en 1925, men gör det ge­nom en av ”fotsol­da­ter­na”, tvät­ters­kan Maud ( Ca­rey Mul­li­gan) och hen­nes po­li­tis­ka upp­vak­nan­de. Tvät­te­ri­et i Lon­don där de ar­be­tar är fyllt av gif­ti­ga ga­ser, kvin­nor­na är un­der­be­tal­da och för­man­nen har de an­ställ­da som sitt pri­va­ta ha­rem. Maud blir en­ga­ge­rad i suff­ra­gett­rö­rel­sen och längs vägen tving­as hon off­ra myc­ket. Me­ryl Streep har en bi­roll, som rö­rel­sens le­da­re Em­me­li­ne Pank­hurst (1858–1928). Un­der­i­från­per­spek­ti­vet är fil­mens styr­ka. (2015)

Ca­rey Mul­li­gan och He­le­na Bon­ham Car­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.