Bu­me­rang

TV Tidningen - - FILM KANALER -

SPÄN­NING 21.00

En fa­mil­jetra­ge­di som man länge har ta­lat tyst om, el­ler in­te alls, stäl­ler till det för två sys­kon som re­ser till­ba­ka till en li­ten ö en bit ut­an­för den frans­ka at­lant­kus­ten. En li­te rö­rig histo­ria, men två bra skå­de­spe­la­re i cent­rum – Lau­rent La­fit­te och Méla­nie Lau­rent – hål­ler in­tres­set up­pe. (Boo­me­rang, 2016)

Fa­mil­je­hem­lig­he­ter bubb­lar upp till ytan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.