Bad neigh­bours 2

TV Tidningen - - FILM KANALER -

HU­MOR 20.00

En ro­lig upp­föl­ja­re där Seth Ro­gen och Ro­se Byr­ne åter spe­lar små­barns­för­äld­rar­na som störs av fes­tan­de gran­nar. Skill­na­den den här gång­en, och det är en smart vänd­ning, är att det är kvinn­li­ga stu­den­ter, un­der led­ning av Chloë Gra­ce Mo­retz, som stör. (Neigh­bors 2: So­ro­ri­ty ri­sing, 2016)

Ro­ligt om fes­tan­de stu­den­ter som stör idyl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.