The Ken­ne­dys: Af­ter Ca­me­lot

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.30

När det and­ra och sis­ta av­snit­tet av mi­ni­se­ri­en fort­sät­ter får vi se en Ted Ken­ne­dy ( Matt­hew Perry) som li­der av pa­ni­kat­tac­ker. Han dröm­mer om att ta över pre­si­dent­pos­ten, men är det möj­ligt? Jac­kie ( Ka­tie Hol­mes) som är på smek­må­nad åter­vän­der till USA när hon får re­da på Teds till­stånd.

Matt­hew Perry som Ted Ken­ne­dy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.