Ett pä­ron till far­sa

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

23.45

Förs­ta fil­men om för­äld­ra­pa­ret Griswold ( Che­vy Cha­se, Be­ver­ly D’Ang­e­lo) och de­ras ung­ar, den här gång­en på se­mester­re­sa i en skåp­bil ge­nom USA. Rätt många kul sce­ner i se­ri­ens en­da rik­tigt ro­li­ga film, re­gis­se­rad av Ha­rold Ra­mis (1944–2014). Ran­dy Qu­aid glän­ser i en stor bi­roll. (Na­tio­nal Lam­poon’s vaca­tion, 1983)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.