Ame­ri­can dreamz

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.45

Sa­tir som dri­ver friskt med så­väl ”Idol”-kon­cep­tet i tv som med USA:s pre­si­dent. Hugh Grant är myc­ket bra som själv­upp­ta­gen pro­gram­le­da­re, Den­nis Qu­aid spe­lar pre­si­den­ten som en kor­kad ma­ri­o­nett­doc­ka. Un­der­hål­lan­de på ett cy­niskt sätt även om spän­nings­intri­gen kring en fum­lig ter­ro­rist är li­te för myc­ket. (2006)

Hugh Grant är bra som pro­gram­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.