Kän­di­sar går tuff fajt

Gla­di­a­to­rer­na

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

När ”Gla­di­a­to­rer­na” star­tar för sä­song­en är det med ett kän­dis­mö­te.

På tjej­si­dan är det skå­de­spe­la­ren Sa­ra Som­mer­f­eld som ställs mot arm­bry­ta­ren Hei­di An­ders­son. På kill­si­dan möts pro­gram­le­da­ren Nassim Al Fa­kir och höjd­hop­pa­ren Li­nus Törn­blad. Som van­ligt sätts ko­or­di­na­tions­för­må­ga, styr­ka och kon­di­tion på hår­da prov. Bland gla­di­a­to­rer­na finns ett nytt an­sik­te den­na sä­song, Sky ( He­le­na Falk). Pro­gram­le­da­re är som van­ligt Gry Fors­sell, och hon får hjälp av An­ders Ti­mell som hål­ler koll på ut­ma­nar­na i om­kläd­nings­rum­met.

Gry Fors­sell.

SPÄN­NER MUSK­LER­NA Pro­gram­le­da­ren Nassim Al Fa­kir och skå­de­spe­la­ren Sa­ra Som­mer­f­eld tes­tar sin styr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.