Fest för sin­ne­na

Den sto­re Gats­by

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Se­nas­te film­ver­sio­nen av F Scott Fitz­ge­ralds (1896– 1940) klas­sis­ka ro­man fick blan­dad kri­tik, men blev en stor pu­blik­suc­cé. Histo­ri­en ut­spe­las på 1920-ta­let. Nick Car­ra­way ( To­bey Ma­gui­re) är en ung man som får jobb som ob­li­ga­tions­för­säl­ja­re i New York. Han hyr ett li­tet hus i när­he­ten av den ex­cent­ris­ke mång­mil­jo­nä­ren Jay Gats­bys ( Le­o­nar­do DiCaprio) slotts­lik­nan­de hus på Long Is­land. Gats­by är känd för si­na på­kos­ta­de fes­ter. Ef­ter ett tag blir Car­ra­way­in­dra­gen i Gats­bys rö­ri­ga liv med ut­omäk­ten­skap­li­ga kär­leks­hi­sto­ri­er, nå­got som så små­ning­om spå­rar ur to­talt. Många bra skå­de­spe­la­re – Ca­rey Mul­li­gan, Jo­el Ed­ger­ton, Eli­sa­beth De­bic­ki, Is­la Fisher – och fil­men är en fest för ögon och öron med mu­sik av allt från La­na Del Rey till Ka­nye West, Jay Z och Will.i.am. Ty­värr är Baz Lu­hr­manns film ock­så gans­ka yt­lig. (2013)

BJU­DER IN En li­ten fest ska­dar väl ald­rig? Le­o­nar­do DiCaprio spe­lar ex­cent­ris­ke mång­mil­jo­nä­ren Jay Gats­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.