The con­stant gar­de­ner

TV Tidningen - - FILM KANALER -

22.55

En myc­ket väl­gjord och tänk­värd po­li­tisk thriller ef­ter John le Car­rés ro­man ”Den träg­ne od­la­ren”. Hand­lar om en brit­tisk di­plo­mat ( Ralph Fi­en­nes) och hans flick­vän ( Rachel Weisz) som bå­da sät­ter si­na liv på spel när de bör­jar ro­ta i hur lä­ke­me­dels­bran­schen ut­nytt­jar fat­ti­ga af­ri­ka­ner. (2005)

Väl­gjort om ett par som sät­ter si­na liv på spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.