Biljak­ter med häf­tig hjäl­tin­na

Mad Max: Fu­ry ro­ad

TV Tidningen - - FILM KANALER -

21.00

En ef­ter­läng­tad ”re­boot” som till vis­sa de­lar lev­de upp till för­vänt­ning­ar­na. Ge­or­ge Mil­lers ”Mad Max” (1979) var en li­te ski­tig B-ac­tion från Austra­li­en som blev Mel Gib­sons ge­nom­brott. Upp­föl­ja­ren ”The ro­ad war­ri­or” (1981) är se­ri­ens mäs­ter­verk. Biljakts­sce­ner­na har i åra­tal va­rit oö­ver­träf­fa­de och Ge­or­ge Mil­lers uni­ver­sum blev stil­bildan­de för bå­de mo­det på rik­tigt och mas­sor av kom­man­de (myc­ket säm­re) fil­mer. Den­na fjär­de film, nu med Tom Har­dy i ti­tel­rol­len, går i sam­ma stil. Char­li­ze The­ron är en häf­tig hjäl­tin­na. Biljak­ter­na är skick­ligt fil­ma­de. Men histo­ri­en är tunn och pa­u­ser­na blir mest flos­kel­fyll­da re­plik­skif­ten. (2016)

Char­li­ze The­ron spe­lar i den fjär­de fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.