Grand Ho­tel

TV Tidningen - - FILM KANALER -

18.25

Norskt dra­ma där ko­mi­kern At­le An­ton­sen över­ty­gar i en dra­ma­tisk roll, som en själv­upp­ta­gen suc­cé­för­fat­ta­re som hop­pas bo­ta sin skriv­kramp ge­nom att flyt­ta in på Oslos mest kän­da lyx­ho­tell. Vän­ska­pen med en ung grabb ( Hå­kan Bøh­mer), son till re­cep­tio­nis­ten ( Ve­ra Vi­ta­li), kom­mer att för­änd­ra ho­nom. (2016)

Ve­ra Vi­ta­li är myc­ket bra som re­cep­tio­nis­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.