Hel­lo, my na­me is Do­ris

TV Tidningen - - FILM KANALER -

18.00

En bå­de gri­pan­de och li­te ve­mo­dig ro­man­tisk komedi. Sal­ly Fi­eld gör en av si­na bäs­ta rol­ler på åra­tal, som Do­ris, en kvin­na som är 60+ och hopp­löst för­äls­kad i en ung man­lig kol­le­ga ( Max Gre­en­fi­eld). Hen­nes för­sök att rag­ga upp ho­nom är ro­li­ga, även om skrat­ten li­te grann fast­nar i hal­sen. (2016)

Sal­ly Fi­eld gör en av si­na bäs­ta rol­ler på åra­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.