Bäs­ta bluf­far­na vi­sas

Tror du jag lju­ger

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

I tio vec­kor har ”Tror du jag lju­ger” gäs­tats av lögna­re av va­ri­e­ran­de snitt. I sä­song­ens sis­ta av­snitt är te­mat ”bi­tar­na som var för bra för att in­te vi­sas”. Det blir ett ax­plock av de bäs­ta, och säms­ta, lögn­er­na som vi­sats un­der vå­ren. Med­ver­kan­de är bland and­ra Ewa och Til­de Frö­ling, Gry Fors­sell och Pa­trik Sjö­berg.

Tri­on hål­ler i trå­dar­na en sis­ta gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.