X-Men ori­gins: Wol­ve­ri­ne

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

Fjär­de fil­men i se­ri­en, men den ut­spe­las fö­re de and­ra tre om he­la X-Men-gäng­et. Här bjuds vi på histo­ri­en om Lo­gan/Wol­ve­ri­ne ( Hugh Jack­man) och Victor ( Li­ev Sch­rei­ber), brö­der och mu­tan­ter se­dan 200 år till­ba­ka. Un­ge­fär sam­ma fart­fyll­da och ener­gi­fyll­da typ av väl­gjord ac­tion som i ti­di­ga­re fil­mer. För re­gin står Gavin Hood. (2009)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.