För­tro­lig­he­ten

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

En svensk in­de­pen­dent­film där bra skå­de­spe­le­ri lyf­ter en histo­ria som an­nars kanske in­te rik­tigt bär he­la vägen. 15-åri­ga Selin­da ( Al­ba Au­gust) an­tas­tas i sitt eget hem. Dot­tern till re­gis­sö­ren Bil­le Au­gust och skå­de­spe­lers­kan/ re­gis­sö­ren Per­nil­la Au­gust har en ton­träff som är hund­ra­pro­cen­tig. Med He­le­na af San­de­berg och An­ton Lun­dqvist. (2013)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.