The pro­po­sal

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

Amerikansk ro­man­tisk komedi som blev braksuc­cé. Fram­gångs­rik bok­för­läg­ga­re ( Sand­ra Bul­lock) i New York, en chef al­la fruk­tar och av­skyr, in­går ske­näk­ten­skap med sin as­si­stent ( Ry­an Rey­nolds) för att und­gå ut­vis­ning till Ka­na­da. Di­ver­se tu­rer och un­ken gam­mal­dags mo­ral se­na­re blir de … ja, vad tror ni? För­ut­säg­bart och lar­vigt. (2009)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.