Om att bli äld­re

Bäst fö­re

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

En bå­de un­der­hål­lan­de och li­te ve­mo­dig komedi om kär­lek och om att för­sö­ka åld­ras med vär­dig­het. Tre gam­la po­la­re som spe­lar på häs­tar ihop vin­ner på V75. De plö­jer ned peng­ar­na i en kryss­ning till Fin­land. Där är Bras­se Bränn­ströms (1945–2014) ny­pen­sio­ne­ra­de bild­lä­ra­re, han som en gång ha­de sto­ra konst­när­sam­bi­tio­ner. Där är Kjell Ber­gqvists ar­ro­gan­te stu­di­e­rek­tor, ti­di­ga­re chef för bild­lä­ra­ren. Och där är Gö­ran Rag­nerstams en­sam­stå­en­de för­tidspen­sio­när, som för­gä­ves för­sö­ker säl­ja in tv-kon­cept till tv-ka­na­ler­na. Re­san blir ett rik­tigt även­tyr, bland an­nat då en av dem åter­ser sin ung­doms sto­ra kär­lek ( Ewa Frö­ling). Mats Arehns film grä­ver kanske in­te så jät­ted­jupt i de mänsk­li­ga sjä­lar­na, men man blir som sagt var bå­de ro­ad och be­rörd. (2013)

Al­ba Au­gust träf­far pre­cis rätt.

ROAR OCH BE­RÖR Ve­mo­dig komedi, med bland and­ra Bras­se Brännström, om vän­skap, kär­lek och att åld­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.