Sväng­igt på vå­gor­na

Rul­la in en boll och låt den rul­la – Gös­ta Lin­der­holm

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

På den ko­lel­da­de Blidösunds­bå­ten mö­ter vi sång­a­ren och text­för­fat­ta­ren Gös­ta Lin­der­holm.

I mu­sik­do­ku­men­tä­ren föl­jer vi med på bå­ten där Gös­ta Lin­der­holm och hans band Trad Brot­hers spe­lar allt­i­från jazz till vi­sor in­för publik un­der en varm sen­som­mar­kväll. Me­dan bå­ten krys­sar ge­nom Stock­holms skär­gård var­vas mu­si­ken med histo­ri­er och anek­do­ter och vi får bland an­nat hö­ra om ett mö­te med Tom Jo­nes.

Gös­ta är se­dan många år till­ba­ka gift med konst­nä­ren Le­na Lin­der­holm och till­sam­mans har de ock­så skri­vit fle­ra böc­ker. De bor och är verk­sam­ma i bå­de frans­ka Pro­vence och i sörm­länds­ka Sträng­näs.

LÅNG KAR­RIÄR Gös­ta Lin­der­holms mest kän­da låt är ”Rul­la in en boll och låt den rul­la” som han skrev 1978.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.