Down­lo­a­ding Nan­cy

TV Tidningen - - FILM KANALER -

0.20

Jo­han Rencks lång­films­de­but är ra­ka mot­sat­sen till hans mu­sik­vi­de­or och re­klam­fil­mer. Det hand­lar om kär­leks­re­la­tio­ner som helt går över styr i ett ky­ligt, i dub­bel be­mär­kel­se, hörn av USA. Med Ma­ria Bel­lo, Ja­son Pa­tric och Ru­fus Sewell, i en film som kry­per un­der skin­net på en. (2008)

Svens­ke Jo­han Rencks lång­films­de­but be­rör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.