A big­ger splash

TV Tidningen - - FILM KANALER -

15.35

En en­ga­ge­ran­de ero­tisk thriller med Til­da Swin­ton som en rock­stjär­na, med drag av Da­vid Bowie. Hon är på se­mes­ter på en idyl­lisk ita­li­ensk ö, med en hun­kig film­re­gis­sör ( Matt­hi­as Scho­e­naerts). Helt ovän­tat dy­ker hen­nes gam­la äls­ka­re ( Ralph Fi­en­nes) och hans dot­ter ( Da­ko­ta John­son) upp. Då bör­jar sa­ker och ting hän­da … (2016)

I den ita­li­ens­ka idyl­len med hun­kig re­gis­sör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.