In­he­rent vice

TV Tidningen - - FILM KANALER -

22.55

Film­ver­sio­nen av Thomas Pynchons ro­man ”In­ne­bo­en­de brist”. Los Ang­e­les 1970. Hip­pi­e­e­ran har gått in i en ny fas. Dec­ka­ren ”Doc” Spor­tel­lo ( Jo­aquin Pho­e­nix) för­hål­ler sig till allt ge­nom att stän­digt va­ra påtänd. En fö­re det­ta flick­vän drar in ho­nom i ett nytt fall. Se­värt, men ing­en av Paul Thomas An­der­sons bäs­ta fil­mer. (2014)

Ny fas av hip­pi­e­e­ran i 1970-ta­lets Los Ang­e­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.