Sis­ters

TV Tidningen - - FILM KANALER -

21.00

En stund­tals un­der­hål­lan­de komedi som le­ver högt på de bå­da hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­nas charm och ko­mis­ka taj­ming. Amy Po­ehler och Ti­na Fey spe­lar syst­rar vars för­äld­ra­hem i Or­lan­do ska säl­jas. I en bland­ning av nostal­gi och att för­sö­ka stop­pa föräldrarnas för­sälj­ning, stäl­ler de till med en skan­da­lös brak­fest i hu­set. (2015)

Ko­misk taj­ming med Ti­na Fey och Amy Po­ehler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.