Li­vet ef­ter dig

TV Tidningen - - FILM KANALER -

18.50

En snyf­ta­re ef­ter Jo­jo Moyes bäst­säl­jan­de ro­man. Emi­lia Clar­ke spe­lar tje­jen från ar­be­tar­fa­mil­jen som får jobb som as­si­stent åt rull­stols­bur­na Will ( Sam Cla­flin). Hans för­äld­rar ( Char­les Dan­ce, Ja­net McTe­er) är sten­ri­ka. Men Will vill helst ba­ra dö. Kan kär­le­ken få Will att and­ra tan­kar? (Me be­fo­re you, 2016)

Kan kär­le­ken få Wills livs­lust att åter­vän­da?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.