Trav­fest loc­kar fins­ka fans

Fi­nal Elit­lop­pet 2017

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

17.15

Det är dags för al­la trav­to­ki­ga, som in­te ta­git sig till Sol­val­la, att bän­ka sig fram­för tv:n. Det är fi­nal i Elit­lop­pet.

– Om du ald­rig va­rit på Elit­lop­pet på Sol­val­la in­nan, så är det i år du ska ta dig dit. Nu står sla­get om trav­värl­den, det är två gi­gan­ter som gör upp om vem som är värl­dens bäs­ta trav­häst, sä­ger Per Skoglund, som le­der sänd­ning­ar­na på plats.

Dem han syf­tar på är svens­ke Ste­fan Me­lan­der med häs­ten Nun­cio och frans­ke tra­va­ren Bold Eag­le. Myc­ket står på spel och även om pris­sum­man är rund­ligt till­ta­gen, så är det in­te peng­ar­na som loc­kar i förs­ta hand.

– Det är en chans att gö­ra sig odöd­lig. Elit­lop­pet är ett lopp med tra­di­tio­ner, det är jäm­för­bart med en VM-fi­nal i fot­boll, sä­ger Per Skoglund.

Un­der hel­gen kom­mer runt 60 000 per­so­ner att be­sö­ka Sol­val­la, som lig­ger i Sol­na ut­an­för Stockholm, för att tit­ta på täv­ling­ar­na. De fles­ta kom­mer på sön­da­gen, när fi­na­len i Elit­lop­pet står. Från Fin­land kom­mer en hel fär­ja, Sil­ja Symp­ho­ny är chartrad och ful­las­tad med travfans.

– Det är förs­ta gång­en på länge som Fin­land har chans att ha en häst med i lop­pet. Så gläd­jen är stor, sä­ger Per Skoglund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.