Värl­dens na­tur: Dju­rens mäk­ti­ga vand­ring­ar

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

19.00

Tit­tar­na har ti­di­ga­re fått föl­ja vild­re­nar som läm­nar sitt vin­ter­be­te i Alas­ka. I det sis­ta av­snit­tet är det zebror i Bots­wa­na som för­flyt­tar sig. Zeb­ror­na ger sig iväg från ett torrt land­skap och pre­cis när de ska fö­da si­na föl når de en bör­dig slätt på and­ra si­dan där det finns ett över­flöd av be­te.

Zeb­ror­na har per­fekt taj­ming.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.