FASCINERAD AV ”GAME OF THRONES”

TV Tidningen - - NEWS -

NAMN: Fred­rik Skavlan. ÅL­DER: 51 år. BOR: ”Just nu bor vi i Stock­holm då Ma­ria ska va­ra på Dra­ma­ten i höst”.

FA­MILJ: Sam­bon Ma­ria Bon­ne­vie, tre vux­na barn på 21, 25 och 26 år och två små barn på 5 år och 2 år.

BAKGRUND: In­led­de kar­riä­ren på nors­ka dags­tid­ning­ar som jour­na­list, kom­men­ta­tor och se­ri­e­teck­na­re. Slog ige­nom med prat-sho­wen ”Først og sist“på NRK 1998. Se­dan 2009 le­der han ”Skavlan”, som är en sampro­duk­tion mel­lan SVT och NRK. AK­TU­ELL: Med en ny sä­song av ”Skavlan”. SER PÅ TV: ”Jag har ju ham­nat i se­ri­e­träs­ket och kom­mer inte ut. Som lin­jär tv-man hål­ler jag på att grä­va min egen grav. Tyc­ker till ex­em­pel att ’Game of thrones’ är oer­hört fa­sci­ne­ran­de och ’The hand­maid’s ta­le’ var fan­tas­tisk.”

Fred­riks sam­bo, skå­de­spe­la­ren Ma­ria Bon­ne­vie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.