Strong is­land

TV Tidningen - - HÖJDARE -

Net­flix

1992 sköts den svar­te unge man­nen Wil­li­am Jr till döds ef­ter en dis­pyt med en vit me­ka­ni­ker på en verk­stad. Me­ka­ni­kern påstod sig ha hand­lat i själv­för­svar och frikän­des. Wil­li­ams bror har gjort ”Strong Is­land” där han re­ser till­ba­ka till den ödes­dig­ra da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.