Vice prin­ci­pals

TV Tidningen - - HÖJDARE -

HBO Nor­dic

I and­ra (sista) sä­song­en av den mör­ka ko­me­di­se­ri­en blå­ser för­änd­ring­ens vin­dar på sko­lan. Kar­riä­ris­ter­na på rek­tors­ex­pe­di­tio­nen, Gam­by ( Dan­ny McBri­de) och Rus­sell ( Wal­ton Gog­gins), lär sig snart att det är svå­ra­re att be­hål­la mak­ten än att skaf­fa den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.