Kal­les sex liv

TV Tidningen - - DAGENS -

21.30

Tänk dig att sam­la al­la si­na ägo­de­lar i en skåp­bil och att re­sa runt och gö­ra vad man kän­ner för, stör­re de­len av året. Pa­ret Bel­la och Cal­le har valt valt att gö­ra just det­ta. De job­bar någ­ra må­na­der om året och an­vän­der res­ten av ti­den till att sur­fa och klätt­ra. Kal­le Zac­ka­ri Wahl­ström prö­var på de­ras sätt att le­va.

Cal­le sur­far och klätt­rar gär­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.