Fot­boll

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

2016 slog Re­al Madrid Ju­ven­tus med 4–1 i Cham­pi­ons le­a­gue-fi­na­len. Span­jo­rer­na för­sva­ra­de ti­teln från 2015 och blev mäs­ta­re för tolf­te gång­en. Nu är sä­song­ens grupp­spel i gång. Fi­na­len av­görs i Ki­ev i maj 2018. Re­al Madrid, med Cristi­a­no Ro­nal­do i spet­sen, skri­ver fot­bolls­hi­sto­ria om la­get tar sin tred­je ra­ka ti­tel.

Cristi­a­no Ro­nal­do i Re­al Madrid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.