Bo­dy­gu­ard

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Un­der­hål­lan­de ro­man­tiskt dra­ma med Whit­ney Houston (1963– 2012) och Ke­vin Cost­ner. Hon spe­lar en sång- och film­stjär­na som får en ny liv­vakt (Cost­ner). Snart upp­står käns­lor mel­lan dem … Kult­fak­ta: Det var just Cost­ner som fö­reslog att Houston skul­le sjunga in en ver­sion av ”I will al­ways lo­ve you” som blev en me­ga­hit. (The Bo­dy­gu­ard, 1992)

Sång- och film­stjär­na be­hö­ver liv­vakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.