Dox: Livs­tec­ken

TV Tidningen - - DAGENS -

23.50

En gri­pan­de historia om fa­mil­jen Su­s­kind. Fa­mil­jen väx­er upp med ett au­tis­tiskt barn, som ef­ter år av tyst­nad plöts­ligt bör­jar pra­ta tack va­re Dis­neys fil­mer. ”Dum­bo”, ”Bam­bi”, ”Den lil­la sjöjung­frun” med fle­ra skän­ker trygg­het i hans liv. Men han får ock­så lä­ra sig att värl­den inte ser ut som Dis­neys dra­ma­tur­gi med (of­tast) lyck­li­ga slut. (Li­fe, ani­ma­ted, 2016)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.