Dod­ge­ball

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

En un­der­hål­lan­de ko­me­di som blev stor USA-suc­cé. Två fit­nes­sex­per­ter ( Ben Stil­ler, Vin­ce Vaughn) som av­skyr varand­ra täv­lar i en bollsport som när­mast kan lik­nas vid gym­pa­lek­tio­ner­nas spök­boll. Högt tem­po, ga­len hu­mor. Kult­fak­ta: Kvinn­li­ga stjär­nan Christi­ne Tay­lor är gift med Ben Stil­ler. (Dod­ge­ball: A true un­der­dog sto­ry, 2004)

Ga­len hu­mor med Ben Stil­ler i cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.