The run­ning man

TV Tidningen - - FILM KANALER -

22.50

Våld­sam ac­tion med Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger. Byg­ger på en ro­man av Ri­chard Bach­man, en pseu­do­nym som Step­hen King har an­vänt sig av någ­ra gång­er. Hand­ling­en ut­spe­las år 2017, som var fram­ti­den när fil­men gjor­des. USA är en dik­ta­tur. Tv har bli­vit ett kraft­fullt och ly­digt red­skap i makt­ha­var­nas hän­der. (1987)

Våld­sam fil­ma­ti­se­ring av Step­hen King-ro­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.