No­tes on a scan­dal

TV Tidningen - - FILM KANALER -

21.00

Två av värl­dens bäs­ta skå­de­spe­lers­kor – Ju­di Dench och Ca­te Blan­chett – är i hög­form i det­ta brit­tis­ka dra­ma om två lä­ra­res allt märk­li­ga­re för­hål­lan­de. Den älds­ta är en­sam och bit­ter och blir be­satt av sin yng­re kol­le­ga, som hon vet har en hem­lig­het; hon har ett för­hål­lan­de med en ung elev. (2006)

Ca­te Blan­chett och Ju­di Dench är i hög­form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.