Sing stre­et

TV Tidningen - - FILM KANALER -

21.00

Ett dra­ma som ut­spe­las i 1980-ta­lets Dublin. En 15-årig grabb ( Fer­dia Wals­hPe­e­lo) star­tar ett rock­band för att im­po­ne­ra på sko­lans snyg­ging ( Lu­cy Boyn­ton). Re­gis­sö­ren John Car­ney har än­nu en gång (”On­ce” är hans störs­ta fram­gång) gjort en film där mu­sik spe­lar en vik­tig roll. Klart se­värd. (2016)

Se­värt om ung­do­mar som star­tar rock­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.