Bad San­ta 2

TV Tidningen - - FILM KANALER -

20.30

Tret­ton år ef­ter den un­der­ba­ra ori­ginal­fil­men, är Bil­ly Bob Thorn­ton till­ba­ka som film­värl­dens mest ela­ka, törs­ti­ga och kå­ta jul­tom­te. Den här gång­en göm­mer han sig bakom tom­te­mas­ken för att kun­na rå­na en väl­gö­ren­hets­till­ställ­ning i Chi­ca­go. Tun­na­re historia och säm­re skämt den här gång­en. (2016)

Kat­hy Ba­tes im­po­ne­rar stort i en vik­tig bi­roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.