Foræld­re

TV Tidningen - - FILM KANALER -

17.00

En dansk kär­leks­hi­sto­ria med över­na­tur­li­ga in­slag. Ett me­del­ål­ders par ( Sø­ren Mal­ling, Bo­dil Jør­gens­son) vars äk­ten­skap gått i stå, vak­nar en dag plöts­ligt upp 30 år yng­re (då spe­las de av El­li­ott Cros­set Ho­ve/Mi­ri Ann Beauschel). Bå­de ro­ligt och tan­ke­väc­kan­de, om vad tids­re­sor kan gö­ra med oss. (2016)

Ro­lig kär­leks­hi­sto­ria med över­na­tur­li­ga in­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.