Även­tyr i Moçam­bi­que

Land­gång

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

An­ne Lund­berg tve­kar. Hon äls­kar ha­vet och vill ing­et hell­re än att få sim­ma med del­fi­ner, men hon skräms sam­ti­digt av tan­ken på att dy­ka. Nu åker hon och koc­ken Paul Svens­son till Moçam­bi­que för att lä­ra sig fri­dy­ka i ett havs­re­ser­vat. Sam­ti­digt un­der­sö­ker de vad ma­ten be­rät­tar om be­folk­ning­en och hur de le­ver.

Paul Svens­son och An­ne Lund­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.